Kira Kontratı Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira kontratı, hem kiracının, hem de ev sahibinin haklarını korumak amaçlı hazırlanır. Ev sahibi burada taşınmazın sahibidir ve kiralayan olarak da geçer, kiracı ise taşınmazı kullanacak ve bedelini ödeyecek olan taraftır. Kira kontratında üzerinde anlaşılan maddelerin tam ve eksiksiz olarak belirtilmesi gerekir. Çünkü ilerleyen günlerde eğer her iki taraf arasında bir anlaşmazlık durumu söz konusu olur ise; kira sözleşmesi burada devreye girecektir.

Bir kira kontratında belirtilmesi gereken bazı ana maddeler vardır. Bunlar sözleşmeye konu olan taşınmazın bilgileri, adresidir. Diğer bilgilerden bahsedecek olursak kiracının ve kiraya verenin bilgileri, TC kimlik numaraları, adres bilgileri, varsa demirbaş bilgileri ve demirbaşların o günkü durumları, kira tutarının ödenmesi ile ilgili bilgiler yani aylık kira tutarı ve yıllık kira tutarı, ödeme şekli mutlaka belirtilmelidir. Kira kontratına göre, eğer kiracı kirayı ödemez ise, kiraya veren taraf öncelikle ihtarname çekmelidir. İhtarname gönderimi noter aracılığı ile olmaktadır. Kiracıya, bu yapmış olduğu aksi davranışı düzeltmesi için bir süre verilir. Burada konu ödenmeyen kira tutarı olduğuna göre, ihtarnamede belirlenen süreye kadar, ilgili tutarı ödemesi gerektiğine dair uyarıda bulunulur. Eğer ihtarnamede belirtilen süre zarfında, kiracı olan taraf ödemesini gerçekleştirmez ise, kiraya veren taraf dava açabilir. Ancak burada bilinmesi gereken bir husus da, önce ihtarname çekilip sonra gerekirse dava açılması gerekliliğidir. Çünkü ihtarname gönderimi yapılmadan dava açılır ise davanın reddi durumu gerçekleşebilir.