Ev Sahibinin Hakları Hakkında Genel Bilgiler

Ev sahibinin hakları ve kiracının hakları, Borçlar Kanunu’na göre düzenlemelere tabi tutulmuş ve yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede her 2 tarafında haklarının korunabilmesi ve yasal olarak hareket edilebilmesi için, öncelikle kira kontratının son derece düzgün ve de tam olarak hazırlanması gerekir. Çünkü, kira sözleşmesi resmi bir nitelik taşımaktadır. Kira sözleşmesinde tüm hususlar tam olarak belirtilmelidir. Ev sahibi, kiraya konu olan taşınmazı burası konutta olabilir, iş yeri de olabilir ; kiraya vermeye uygun bir şekilde kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı da aynı şekilde hareket etmeye mecburdur.

Kiracı, eğer kiraladığı konutun bulunduğu apartmanda komşulara karşı rahatsızlık verici davranışlarda bulunuyorsa, ev sahibi ihtarname çekerek, kiracının bu davranışını düzeltmesi için süre verebilir ve bu sebep aslında bir tahliye sebebidir aynı zamanda.

Kiracı eğer kira sözleşmesinde belirtilen kira tutarını belirtilen süre içinde ödemiyorsa da yine kiraya veren taraf yani ev sahibi ihtarname çekme hakkında sahiptir. Burada önemli olan önce ihtarname çekmek ve daha sonrasında tahliye için dava açmaktır. Çünkü önce ihtarname çekmeden, dava açımı yapılırsa davanın reddi durumu söz konusu olmaktadır. Kiracı olan taraf da, ilgili taşınmazı nasıl teslim aldı ise, yine aynı şekilde ev sahibine yani kiraya veren tarafa teslim etmek ile yükümlüdür. Bir de unutulmaması gereken husus; tahliye taahhütnamesi imzalandı ise kiracı, ev sahibi tüm yasal haklarını kullanabilir.